PTaQ

Podsumowanie konkursu “Z PTaQ na TestWarez”

Na początku chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Łącznie otrzymaliśmy 9 zgłoszeń. Zgodnie z zapowiedzią chcielibyśmy się odnieść do samych odpowiedzi konkursowych i pracy, którą oceniliśmy najwyżej.

  1. W zadaniu podkreśliliśmy trzy elementy, na które głównie chcieliśmy zwrócić uwagę czyli analizowane zmienne, przypadki testowe oraz założenia. Część odpowiedzi, mimo że bardzo obszernych z ciekawymi i czasochłonnymi analizami, a nawet opisanych z dużym poczuciem humoru (nie jesteśmy takimi sztywniakami – serio doceniamy 😉 ) niestety nie zawierała przynajmniej jednego z powyższych elementów i nie mogliśmy ocenić najwyżej.
  1. Miło nas zaskoczył fakt, że wiele odpowiedzi opisywała założenia podjęte w trakcie rozwiązywania zadania (np. zastosowanie lubi nie, polskiego prawa pracy) co pokazuje, że autorzy wykonali podstawową analizę zadania przed rzuceniem się w wir liczenia.
  2. Zadanie było otwarte i nie było wskazane wprost jakie wartości użytkownik będzie wprowadzał do systemu jednak przy pewnych założeniach można było wskazać na: liczbę godzin przepracowanych, liczbę godzin nocnych, liczbę godzin niedzielnych. Pewną pułapką była jednakowa stawka dla godzin nocnych oraz niedzielnych. Według nas złym założeniem było scalenie zmiennych dla godzin nocnych oraz niedzielnych tylko dlatego, że stawka za te godziny była taka sama (22 PLN)
  3. Analizę dziedzinową można zrobić na wiele sposobów i nie ocenialiśmy jedynie słusznego podejścia. Część prac jednak przy analizie wskazywała na wartości brzegowe zmiennych wynikowych, które były źle policzone – w takiej sytuacji również nie mogliśmy ocenić prac najwyżej.
  4. Na koniec ciekawostka. Żadna z odpowiedzi nie zawierała poprawnej wartości dla maksymalnej liczby godzin do przepracowania w tygodniu. Przyznamy się, że my również się myliliśmy zanim nie zaczęliśmy oceniać prac. Przy założeniu, że nie stosujemy prawa pracy i pracownik pracuje siedem dni w tygodniu przez 24 godziny, oczywistym wynikiem jest 168 godzin jako wartość graniczna. Czy jednak zawsze? Zakładając, że system jest napisany dla kraju, który stosuje czas zimowy i letni, jest jeden tydzień w roku, w którym można pracować 169 godzin. Po chwili szukania okazuje się, że nie jest to czysto akademicka dyskusja 🙂
  5. Najwyżej oceniliśmy pracę Elżbiety Sądel. Uwzględniła wszystkie elementy, których szukaliśmy w rozwiązaniu, nie popełniając przy tym żadnego większego błędu. Liczba przypadków testowych były według nas zoptymalizowana. Jako jedna z nielicznych poświęciła też dużo uwagi niepoprawnym scenariuszom. Rozwiązaniem był arkusz – narzędzie, które od razu przeliczało wartości. Jako ciekawy bonus dostaliśmy również przykładowy algorytm wyliczania pensji Leona ręcznie rozpisany na kartce, który posłużył do analizy dziedzinowej. Jeszce raz gratulujemy!
  1. Na koniec dwie lektury do pogłębienia wiedzy:  http://www.testingeducation.org/BBST/testdesign/ oraz Domain Testing Workbook napisane przez Cem Kaner’a

Komentarze

Komentarze