PTaQ

PTaQ XXXVIII – zaproszenie

PTaQ XXXVIII – zaproszenie

Zapraszamy Was na nasze XXXVIII spotkanie. Tym razem prezenterami będą koledzy z Roche, najpierw Alan opowie o tym jak dbać o jakość procesu testowego przy outsourcingu testów,  a nastepnie Piotr opowie o wymaganiach w testach wydajnościowych.

Kiedy? 17 stycznia (wtorek), start godz. 18:00

Gdzie? ul. Baraniaka 88D, Budynek E (Biurowiec Malta Office Park)

Współorganizator spotkania: Roche Polska Sp. z o.o.

Jakość procesu testowego w środowisku zdominowanym przez outsourcing testów

Prezentacja będzie poświęcona dbaniu o jakość procesu testowego w środowisku zdominowanym przez outsourcing testów, w środowisku charakteryzującym się silnym uregulowaniem prawnym procesu wytwórczego.
W wystąpieniu będę mówił o inspekcjach testowych, które stały się odpowiedzią na potrzebę weryfikacji: czy gdy oddamy testy w ręce podwykonawców nadal będą one realizowane zgodnie ze standardami wynikającymi z regulacji prawnych, stosowanego procesu wytwórczego i dobrych praktyk prowadzenia testów.

Skupię się na tym czym są właściwie inspekcje  testowe i jak ewoluowały od roku 2014 gdy je rozpoczęliśmy. Nie są one tylko weryfikacją , ale również szansą na zdobycie nowej wiedzy zarówno przez inspektorów, jak i kierowników testów, których projekty są sprawdzane.

Inspekcje, to nie tylko zestaw pytań, ale zgrabny proces, który owszem oparty jest o listę kontrolną, ale jest też czymś więcej. Inspekcja, to rachunek sumienia kierownika testów, spotkanie i przegadanie jak projekt jest prowadzony, niezależna ocena skryptów dokumentacji testowej, ale przede wszystkim dokumentacji, na której bazują testerzy oraz wiele innych działań, które wieńczy raport podsumowujący.

Z kolei raport sam w sobie jest ciekawym tworem, a najciekawszymi jego elementemi są ocena kosztów jakości oraz ocena samego procesu wytwórczego i jego wpływu na testy. Testy są doskonałym szkłem powiększającym, który doskonale uwypukla wszystkie bolączki w zarządzaniu danym projektem.

I tu proces inspekcji może się skończyć, ale czy musi? Nie zawsze, bo jest  jeszcze coś co nazywamy akcjami naprawczymi, ale o tym, jak i o innych zagadnieniach, również związanych z inspekcjami, z chęcią opowiem podczas mojej prezentacji.

Alan Rudzki – Starszy specjalista, zajmujący się od 6 lat testowaniem w jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Od 3 lat zajmujący się koordynacją testów funkcjonalnych, głównie w systemach walidowanych. Test manager w dwóch systemach walidowanych, lider grupy ludzi zajmujących się automatyzacją testów i bezpieczeństwem.

Pomysłodawca aplikacji do przeprowadzania inspekcji, dla której pełnił rolę kierownika projektu. W ostatnich sześciu latach zaangażowany w 12 projektach, z obszaru testów funkcjonalnych i bazodanowych. Z inspekcjami testowymi związany od roku 2014.

Obecnie rozpoczyna nową przygodę jako Project Manager dla systemów walidowanych.

Wymagania w testach wydajnościowych

It is very comfortable – when we start working for project, to prepare and run performance tests, and we receive well prepared requirements. And we experience it from time to time.

Most often project do not have performance requirements. Can we do something with it?

Yes, we can. In this presentation  I’m giving some proposals how we can collect performance requirements.

And these methods where used in set of my projects.

Piotr Pawluk – Starszy specjalista, zajmujący się testami wydajnościowymi, w jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Koordynuje działanie polskiej części zespołu GPAT – Global Performance and Automation Testing.

W ostatnich dziesięciu latach świadczy usługę „Testy wydajnościowe” w około 100 projektach dotyczących niemal wszystkich obszarów działalności firmy: od „walidowanych” aplikacji nadzorujących bezpieczeństwo leków, poprzez systemy HR, do projektów „agile” prowadzonych na potrzeby działów marketingu.

 

Przypominamy, iż nasze spotkania są darmowe i otwarte dla wszystkich oraz nie wymagają rejestracji

Komentarze

Komentarze